2.40
1.70
1.70
1.99
2.00
1.50
2.00
1.30
1.09
1.10
1.39
1.39
1.15
+
Εξαντλημένο
1.45
1.90