17.07
24.38
24.38
11.70
32.20
25.94
55.53
21.16
13.79
+
Εξαντλημένο
31.50