0.60
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
0.50
0.50
2.50
1.75
1.80
+
Εξαντλημένο
1.20
1.70
2.60
2.20