2.00
1.80
1.60
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
+
Εξαντλημένο
1.40