Προβολή όλων των 12 αποτελεσμάτων

29.3644.66
24.7038.20
38.4956.49
29.7843.28
52.6773.37
42.2960.29
83.51107.81
54.6872.68
46.4261.72
68.9085.10
63.6080.70
64.0381.13